Cutting edge House & Electro with DJ Notok. Thursdays @ 7 pm.